AlumniUV

Nocturnes. Mentre la ciutat dorm, 1900-1960 (Visita guiada)

18 Jan 17:00 PM - 18:00 PM @ Universitat, 2

entradas

Este Evento ya ha terminado.

Información

Dimarts, 18 de gener de 17:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. La persona inscrita rebrà un correu electrònic amb una entrada amb un codi QR que haurà de presentar a la Consergeria del Centre Cultural La Nau (C/Universitat,2). S'ha d'acudir 10' abans de l'inici de l'activitat i es seguirà emprant la mascareta higiènica i gel hidroalcohòlic. Es seguiran les indicacions sanitàries que recomane el centre. Consulta a més el PROTOCOL COVID-19, https://go.uv.es/Mw9m27I Aquesta exposició està organitzada per Acción Cultural Española AC i la Universitat de València. La visita serà guiada per una persona que forma part del Voluntariat Cultural de la UV.

En paraules de Lucía Laín, comissària de l'exposició, la fascinació de l'ésser humà per representar la nit des dels primers temps de la fotografia l’ha portat a enfrontar-se a tota classe d'obstacles. Els llargs temps d'exposició requerits permetien que succeïra l'inesperat: efectes de llum, escombratges provocats pels fars d'algun vehicle ocasional, figures distorsionades... Tot això, unit a aquella màgica complicitat entre la nit i la soledat, feia de la fotografia nocturna una cosa diferent.

Nocturnes. Mentre la ciutat dorm és un homenatge a la vida nocturna a les principals ciutats d'Espanya de la primera meitat del segle XX. Una invitació a recórrer els seus carrers i endinsar-se en les seues tavernes, cafès, cinemes o teatres gràcies a les fotografies que els nostres reporters tan hàbilment van saber captar a la llum del magnesi. Els autors que signen les fotografies es remunten als primers mestres del fotoperiodisme, com Alfonso, Cortés i Santos Yubero a Madrid; Brangulí, Gaspar, Sagarra i Torrents a Barcelona; Pacheco a Vigo… o el fotògraf i editor Lucien Roisin, que va recórrer amb la càmera tot el territori espanyol.


Martes, 18 de enero de 17:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. La persona inscrita recibirá un correo electrónico con una entrada con un código QR que se deberá presentar en la Consergería del Centre Cultural La Nau (C/Universitat, 2). Se debe acudir 10' antes del inicio de la actividad y se seguirá utilizando la mascarilla higiénica y el gel hidroalcohólico. Se seguirán las indicaciones sanitarias que recomiende el centro. Consulta además el PROTOCOLO COVID-19, https://go.uv.es/Mw9m27I Esta exposición está organizada por la Acción Cultural Española AC y la Universitat de València. La visita será guiada por una persona que forma parte del Voluntariado Cultural de la UV.

Como nos cuenta Lucía Laín, comisaria de la exposición, la fascinación del ser humano por representar la noche desde los primeros tiempos de la fotografía le ha llevado a enfrentarse a todo tipo de obstáculos. Los largos tiempos de exposición requeridos permitían que sucediera lo inesperado: efectos de luz, barridos provocados por los faros de algún vehículo ocasional, figuras distorsionadas... Todo ello, unido a esa mágica complicidad entre la noche y la soledad, hacía de la fotografía nocturna algo diferente.

Nocturnes. Mentre la ciutat dorm es un homenaje a la vida nocturna en las principales ciudades de España de la primera mitad del siglo XX. Una invitación a recorrer sus calles y adentrarse en sus tabernas, cafés, cines o teatros gracias a las fotografías que nuestros reporteros tan hábilmente supieron captar a la luz del magnesio. Los autores que firman las fotografías se remontan a los primeros maestros del fotoperiodismo como Alfonso, Cortés y Santos Yubero en Madrid; Brangulí, Gaspar, Sagarra y Torrents en Barcelona; Pacheco en Vigo… o el fotógrafo y editor Lucien Roisin, que recorrió con su cámara toda la geografía española.

Comparte el evento

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV