AlumniUV

Exposició UV - Dones i Resistència (Visita guiada)

16 Dec 17:00 PM - 18:00 PM @ Universitat, 2

entradas

Este Evento ya ha terminado.

Información

Dijous, 16 de desembre de 17:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. La persona inscrita rebrà un correu electrònic amb una entrada amb un codi QR que haurà de presentar a la Consergeria del Centre Cultural La Nau (C/Universitat,2). S'ha d'acudir 10' abans de l'inici de l'activitat i es seguirà emprant la mascareta higiènica i gel hidroalcohòlic. Es seguiran les indicacions sanitàries que recomane el centre. Consulta a més el PROTOCOL COVID-19, https://go.uv.es/Mw9m27I Aquesta exposició està organitzada per la Universitat de València. La visita serà guiada per una persona que forma part del Voluntariat Cultural de la UV.

El període republicà a València, especialment en l'etapa bèl·lica, va ser una època apassionant i plena d'interès. Amb la guerra, es va convertir en una ciutat situada en la rereguarda i allunyada del front, en què els canvis se succeïen imparables. El període en què València va ser la rereguarda de la Guerra Civil –i els anys previs de la República sense els quals no s'explica– va ser un espai de crisi i violència, però també de llibertat i metamorfosi, un període en què, així mateix, van florir les dones i les seues reivindicacions. És en aquest aspecte allà on volem posar l’atenció a través de la col·lecció de l'arxiu Vidal.

Les imatges de Luis Vidal Corella, col·laborador d’El Mercantil Valenciano, corresponsal d'ABC, El Ruedo o l'Agencia EFE, mostren una València republicana en efervescència, en què, per exemple, les dones es posen al capdavant d'una Assistència Social vital en aquells temps de violència sense sentit.Tota una panoràmica visual d'un temps d'esperança en la igualtat i les reivindicacions de les dones, que l'ideari de la Secció Femenina de Pilar Primo de Rivera que portarien els vencedors no tardaria a arrasar de soca-rel.


Jueves, 16 de diciembre de 17:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. La persona inscrita recibirá un correo electrónico con una entrada con un código QR que se deberá presentar en la Consergería del Centre Cultural La Nau (C/Universitat, 2). Se debe acudir 10' antes del inicio de la actividad y se seguirá utilizando la mascarilla higiénica y el gel hidroalcohólico. Se seguirán las indicaciones sanitarias que recomiende el centro. Consulta además el PROTOCOLO COVID-19, https://go.uv.es/Mw9m27I Esta exposición está organizada por la Universitat de València. La visita será guiada por una persona que forma parte del Voluntariado Cultural de la UV.

El período republicano en Valencia, especialmente en la etapa bélica, fue una época apasionante y llena de interés. Con la guerra, se convirtió en una ciudad situada en la retaguardia y alejada del frente, en la que los cambios se sucedían imparables. El período en el que Valencia fue la retaguardia de la Guerra Civil, y los años previos de la República sin los cuales no se explica, fue un espacio de crisis y violencia, pero también libertad y metamorfosis. Y en él asimismo florecieron las mujeres y sus reivindicaciones. Es en este aspecto en el que queremos poner atención, a través de la colección del archivo Vidal.

Las imágenes de Luis Vidal Corella, colaborador de El Mercantil Valenciano, corresponsal de ABC, El Ruedo o la Agencia EFE, muestran una Valencia republicana en efervescencia, en la que por ejemplo las mujeres se ponen al frente de una Asistencia Social vital en esos tiempos de violencia sin sentido. Toda una panorámica visual de un tiempo de esperanza en la igualdad y las reivindicaciones de las mujeres, que el ideario de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera que traerían consigo los vencedores no tardaría en arrasar de raíz.

Comparte el evento

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV