AlumniUV

Els escenaris de guerra com a recurs 'turístic' (Conferència)

21 Jun 18:30 PM - 19:30 PM @ Av. Blasco Ibañez, 28

entradas

Este Evento ya ha terminado.

Información

Dilluns, 21 de juny a les 18:30 hores. Imprescindible inscripció prèvia. La conferència està organitzada pel col·lectiu AlumniUV i es gratuïta. S'haurà d'acudir amb 10' d'antel·lació a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història i es seguirà estrictament el Protocol Covid establert. Aquestes mesures són d'obligatori compliment, [https://go.uv.es/KAjxm5K]

La sessió serà grabada per a difondre en les xarxes socials i repositoris web de la Universitat de València i de la Fundació General amb una finalitat divulgativa.

Aquesta proposta està inscrita dins del programa Alumni Comparteix, un programa que naix dels propis membres del Col·lectiu en un desig per compartir amb la resta d'aquells que hi formen part i a la societat en general, estudis, investigacions i reflexions en diferents àmbits i que han anat adquirint al llarg de la seua vida professional i/o acadèmica. Alumni Comparteix és una iniciativa que vol posar en valor els antics alumnes de la Universitat de València.

La proposta intenta promoure la recuperació dels escenaris de guerra amb una triple vessant: la mateixa recuperació del patrimoni històric de la guerra civil perquè no es perda, possibilitar que amb la recuperació d'aquests indrets de Memòria Democràtica augmente l'oferta turística local i fomentar la idea que, tot i que estem parlant de "recurs turístic" no s'ha de perdre el sentit memorialístic del projecte, és a dir, que aquests llocs no deixen de ser escenaris on s'han viscut situacions dramàtiques, i en tot moment mereixen un respecte formal i la no banalització de les visites.

María Eugenia Ruiz Molina és professora del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València des de 2005. La seua docència i els seus interessos d'investigació inclouen, entre altres, la sostenibilitat en empreses i destinacions turístiques. Els resultats de les seues investigacions han sigut publicats en nombroses revistes, com International Journal of Hospitality Management, Journal of Heritage Tourism, The Service Industries Journal, Journal of Services Màrqueting, International Journal of Contemporary Hospitality Management, i Sustainability, entre altres.

José Alabau Montoya és membre de la Comunitat AlumniUV, es Llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de València i actualment ja està jubilat. És membre de l'Instituto de Estudios Conquenses i del Centro de Estudios Requenenses. Preocupat per la recuperació de la Memòria Històrica és autor del llibre “Alas rojas sobre pámpanas verdes. El campo de aviación militar republicano de Utiel”, editat per la Mancomunitat de l'Interior 'Tierra del Vino' i la Generalitat Valenciana en 2018. També és coautor en diferents articles relacionats amb el tema que ens ocupa amb la professora de la Universitat de València, Mª Eugenia Ruiz Molina.


Lunes, 21 de junio a las 18:30 horas. Imprescindible inscripción previa. La conferencia está organizada por el colectivo AlumniUV y es gratuita. Se deberá acudir con 10' de antelación a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història y se seguirá estrictamente el Protocolo Covid establecido. Estas medidas son de obligado cumplimiento, [https://go.uv.es/KAjxm5K]

La sesión será grabada para difundir en las redes sociales y repositorios web de la Universitat de València y de la Fundación General con una finalidad divulgativa.

Esta propuesta está inscrita dentro del programa Alumni Comparteix, un programa que nace de los propios miembros del Colectivo en un deseo para compartir con el resto de aquellos que forman parte y a la sociedad en general, estudios, investigaciones y reflexiones en diferentes ámbitos y que han ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional y/o académica. Alumni Comparteix es una iniciativa que quiere poner en valor los antiguos alumnos de la Universitat de València.

La propuesta intenta promover la recuperación de los escenarios de guerra con una triple vertiente: la misma recuperación del patrimonio histórico de la guerra civil para que no se pierda, posibilitar que con la recuperación de estos lugares de Memoria Democrática aumente la oferta turística local y fomentar la idea que, a pesar de que estamos hablando de "recurso turístico" no se tiene que perder el sentido memorialístic del proyecto, es decir, que estos lugares no dejan de ser escenarios donde se han vivido situaciones dramáticas, y en todo momento merecen un respeto formal y la no banalización de las visitas.

María Eugenia Ruiz Molina es profesora del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de València desde 2005. Su docencia y sus intereses de investigación incluyen, entre otros, la sostenibilidad en empresas y destinos turísticos. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en numerosas revistas, como International Journal of Hospitality Management, Journal of Heritage Tourism, The Service Industries Journal, Journal of Services Marketing, International Journal of Contemporary Hospitality Management, y Sustainability, entre otras.

José Alabau Montoya es miembro de la Comunidad AlumniUV, es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universitat de València i actualmente ya está jubilado. Es miembro del Instituto de Estudios Conquenses y del Centro de Estudios Requenenses. Preocupado por la recuperación de la Memoria Histórica es autor del libro “Alas rojas sobre pámpanas verdes. El campo de aviación militar republicano de Utiel”, editado por la Mancomunidad del Interior 'Tierra del Vino' y la Generalitat Valenciana en 2018. También es coautor en diferentes artículos relacionados con el tema que nos ocupa con la profesora de la Universitat de València, Mª Eugenia Ruiz Molina.

Comparte el evento

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV