AlumniUV

L'Educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

12 May 18:00 PM - 19:00 PM @ Online

entradas

Este Evento ya ha terminado.

Información

Dimecres, 12 de maig a les 18.00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. La persona inscrita rebrà una invitació per correu electrònic per a accedir-hi a través de la plataforma Google Meet. La conferència en línia està organitzada pel col·lectiu AlumniUV i és gratuïta. La sessió serà gravada per a difondre en les xarxes socials i repositoris web de la Universitat de València i de la Fundació General amb una finalitat divulgativa.

Aquesta és la proposta de maig del programa Alumni Comparteix, un programa que naix dels propis membres del Col·lectiu en un desig per compartir amb la resta d'aquells que hi formen part i a la societat en general, estudis, investigacions i reflexions en diferents àmbits i que han anat adquirint al llarg de la seua vida professional i/o acadèmica. Alumni Comparteix és una iniciativa que vol valorar els antics alumnes de la Universitat de València.

Han passat ja 5 anys des que les Nacions Unides van aprovar els ODS 2030 a finals de 2015 i estem ja en la dècada de l’acció. Cal fer un repàs de què es pretén amb els ODS i de quina manera es pot contribuir, també cada un de nosaltres, en l'avanç de les metes fixades. L' ODS 4 “Educació de qualitat” ens interpel·la als docents de qualsevol nivell educatiu per arribar a una nova visió de les persones i el planeta.

M. Àngels Ull i Amparo Vilches faran una introducció per a plantejar la situació d’emergència planetària en la que ens trobem i per a donar resposta a la qual s’han plantejat els ODS. Es parlarà de quins són els seus antecedents i quines les metes i els indicadors que s’han proposat per a fer el seguiment dels ODS. Així mateix les ponents faran un repàs de quina és la situació actual en l'àmbit mundial, estatal i autonòmic el 2021.

M. Àngels Ull i Solis va ser fins a 2016 Professora Titular de Bioquímica i Biologia Molecular en la Universitat de València i després d'uns anys en els quals va treballar en temes de gestió de medi ambient en la Universitat i en la Conselleria de Medi Ambient va reorientar la seua investigació en aquest sentit. Ha dedicat la seua investigació a la introducció de Competències per a la Sostenibilitat en els estudis universitaris, àrea en la qual treballa des de fa més de 20 anys amb un equip multidisciplinari en la qual han desenvolupat diversos projectes d'investigació finançats, els quatre últims pel MICIN o el MINECO. Ha publicat nombrosos articles relacionats amb l'Educació per a la Sostenibilitat en Educació Superior i és coautora del llibre La responsabilitat per un món sostenible juntament amb Pilar Aznar Minguet. Forma part des dels seus inicis del Grup de Treball de Sostenibilitat Curricular de la Comissió de Sostenibilitat de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

Amparo Vilches és Catedràtica d'Universitat en el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València (UV). El seu camp principal d'investigació està centrat en les interaccions Ciència, Tecnologia, Societat i Ambient (CTSA) i, molt en particular, en l'Educació per a la Sostenibilitat i l'impuls de la Ciència de la Sostenibilitat. Sobre aquests temes, ha impartit cursos, ha presentat més de 140 Comunicacions en Congressos (Nacionals i Internacionals), ha dirigit 13 Tesis Doctorals i 38 Treballs de Tercer Cicle i Fi de Màster, ha publicat més de 90 llibres i capítols de llibre i més de 180 articles en revistes d'Educació i Didàctica de les Ciències.


Miércoles, 12 de mayo a las 18.00 horas. Imprescindible inscripción previa. La persona inscrita recibirá una invitación por correo electrónico para acceder a través de la plataforma Google Meet. La conferencia en línea está organizada por el colectivo AlumniUV y se gratuita. La sesión será grabada para difundir en las redes sociales y repositorios web de la Universitat de València y de la Fundación General con una finalidad divulgativa.

Esta se la propuesta de mayo del programa Alumni Comparteix, un programa que nace de los propios miembros del Colectivo en un deseo para compartir con el resto de aquellos que forman parte y a la sociedad en general, estudios, investigaciones y reflexiones en diferentes ámbitos y que han ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional y/o académica. Alumni Comparteix es una iniciativa que quiere poner en valor los antiguos alumnos de la Universitat de València.

Han pasado ya 5 años desde que las Naciones Unidas aprobaron los ODS 2030 a finales de 2015 y estamos ya en la década de la acción. Hay que hacer un repaso de que se pretende con los ODS y de qué manera se puede contribuir, también cada uno de nosotros, en el avance de las metas fijadas. El ODS 4 “ Educación de calidad” nos interpela a los docentes de cualquier nivel educativo para llegar a una nueva visión de las personas y el planeta.

Mª Angels Ull y Amparo Vilches harán una introducción para plantear la situación de emergencia planetaria en la que nos encontramos y para dar respuesta a la cual se han planteado los ODS. Se hablará de qué sueño sus antecedentes y qué las metas y los indicadores que se han propuesto para hacer el seguimiento de los ODS. Así mismo las ponentes harán un repaso de qué se la situación actual a nivel mundial, estatal y autonómico al 2021.

Mª Angels Ull i Solis fue hasta 2016 Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universitat de València y después de unos años en los que trabajó en temas de gestión de medio ambiente en la Universidad y en la Consellería de Medio Ambiente reorientó su investigación en este sentido. Ha dedicado su investigación a la introducción de Competencias para la Sostenibilidad en los estudios universitarios, área en la cual trabaja desde hace más de 20 años con un equipo multidisciplinario en la cual han desarrollado varios proyectos de investigación financiados, los cuatro últimos por el MICIN o el MINECO. Ha publicado numerosos artículos relacionados con la Educación para la Sostenibilidad en Educación Superior y es coautora del libro La responsabilidad por un mundo sostenible junto con Pilar Aznar Minguet. Forma parte desde sus inicios del Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular de la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Amparo Vilches es Catedrática de Universidad en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de València (UV). Su campo principal de investigación está centrado en las interacciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) y, muy en particular, en la Educación para la Sostenibilidad y el impulso de la Ciencia de la Sostenibilidad. Sobre estos temas, ha impartido cursos, ha presentado más de 140 Comunicaciones en Congresos (Nacionales e Internacionales), ha dirigido 13 Tesis Doctorales y 38 Trabajos de Tercer Ciclo y Fin de Máster, ha publicado más de 90 libros y capítulos de libro y más de 180 artículos en revistas de Educación y Didáctica de las Ciencias.

Comparte el evento

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV