AlumniUV

Visita a l'edifici de La Nau (Voluntariat Cultural)

30 May 17:00 PM - 18:00 PM @ Universitat, 2

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dijous, 30 de maig de 17:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. S'ha d'acudir 10' abans de l'inici de l'activitat a la Consergeria del Centre Cultural La Nau. La visita serà en valencià i estarà guiada per una persona que forma part del Voluntariat Cultural de la UV.

El Centre Cultural La Nau és un edifici neoclàssic que va ser construït en una de les èpoques més brillants de l'arquitectura valenciana. Tot i que des del segle XIII hi hagué a València cases d’estudis superiors, només a principi del segle XV s’aconseguí agrupar-los en un Estudi General amb estatuts aprovats (1412) pel govern municipal i el bisbe Hug de Llupià.

L'edifici consta de diferents elements com són el Claustre clàssic i monumental amb l'escultura en bronze de l'humanista Joan Lluis Vives del 1880, el Paranimf -lloc habitual de reunió dels claustres de professors i de solemnes debats en llatí-, l'Aula Magna, la Capella de la Sapienzia -construída per Pere Compte en 1498-, la Biblioteca -on es conserven manuscrits, incunables i impresos publicats entre els segles XVI al XX- i els Espais Expositius i d'altres dependències.


Jueves, 30 de mayo de 17:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. Se debe acudir 10' antes del inicio de la actividad a la Conserjería del Centro Cultural La Nau. La visita será en valenciano y será guiada por una persona que forma parte del Voluntariado Cultural de la UV.

El Centro Cultural La Nau es un edificio neoclásico que fue construido en una de las épocas más brillantes de la arquitectura valenciana. A pesar de que desde el siglo XIII hubo en València casas de estudios superiores, solo a principio del siglo XV se consiguió agruparlos en un Estudi General con estatutos aprobados (1412) por el gobierno municipal y el obispo Hug de Llupià.

El edificio consta de diferentes elementos como son el Claustro clásico y monumental con la escultura en bronce del humanista Joan Lluis Vives del 1880, el Paraninfo -lugar habitual de reunión de los claustros de profesores y de solemnes debates en latín-, el Aula Magna, la Capilla de la Sapienzia -construída por Pere Compte en 1498-, la Biblioteca -donde se conservan manuscritos, incunables e impresos publicados entre los siglos XVI al XX- y los Espacios Expositivos y otras dependencias.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV