AlumniUV

Esqueixos i llavors (2a Edició/Jardí Botànic)

22 May 09:18 AM - 14:00 PM @ Carrer de Quart 80

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dijous, 16 de maig de 16:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. Cada persona que s'inscriga haurà d'especificar nom, cognoms i DNI. La persona inscrita rebrà un correu electrònic confirmant la inscripció. Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb el Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la UV. S'ha d'acudir 10' a la porta d'entrada del Jardí. L'activitat s'impartirà en castellà.

Important: Cada persona que s'inscriga haurà d'especificar nom, cognoms i DNI. Els AlumniUV que poden accedir al tiquet reduït són aquelles persones inscrites en la Comunitat amb carnet i quota, es a dir, amb la subscripció Premium. Les persones que no cumpleixquen aquest requisit, hauran d'escollir el tíquet del públic en general. Si no es completen totes les places oferides, l'activitat no es podrà realitzar i s'avisarà els asistents amb un correu electrònic.

Aquest taller està indicat per a totes aquelles persones que vulguen conèixer com s'han de cuidar les plantes, com les podem reproduir, per esqueixos o llavors, quin és el substrat més adequat per a cada tipus de planta, etc. Com a pràctica realitzarem un esqueix de tija d'una planta que es portareu en un test.


Jueves, 16 de mayo de 16:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. Cada persona que se inscriba deberá especificar nombre, apellidos y DNI. La persona inscrita recibirá un correo electrónico confirmando la inscripción. Esta actividad se realiza en colaboración con el Gabinete Didáctico del Jardín Botánico de la UV. Se debe acudir 10' antes a la puerta de entrada del Jardín. La actividad se realizará en castellano.

Importante: Cada persona que se inscriba deberá especificar nombre, apellidos y DNI. Los AlumniUV que pueden acceder al tiquet reducido son aquellas personas inscritas en la Comunidad con carné y cuota, es decir, con la suscripción Premium. Si no se completan todas las plazas ofrecidas, la actividad no se podrá realizar y se avisará a los asistentes con un correo electrónico.

Este taller está indicado para todas aquellas personas que quieran conocer como se tienen que cuidar las plantas, como las podemos reproducir, por esquejes o entonces, cuál es el sustrato más adecuado para cada tipo de planta, etc. Como práctica realizaremos un esqueje de tallo de una planta que os llevaréis en una maceta.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV