AlumniUV

Exposició "Escriptors valencians a l'exili" (Visita guiada)

28 Nov 17:00 PM - 18:00 PM @ Carrer de la Universitat, 2

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dimarts, 28 de novembre de 17:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. La persona inscrita rebrà un correu electrònic amb una confirmació de la inscripció. S'ha d'acudir 10' abans de l'inici de l'activitat (Universitat, 2). Aquesta exposició està organitzada pel Centre Cultural La Nau. La visita serà guiada en valencià per una persona que forma part del Voluntariat Cultural de la UV. No és obligatori però es prega ús de la mascareta en tot moment i mantenir la distància de seguretat (1,5 m.) entre grup i voluntariat cultural.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua organitza cada any, en especial al voltant del 20 de novembre ‒aniversari de la primera edició de Tirant lo Blanch, 1490‒, un conjunt d’activitats sobre un escriptor valencià que haja mort almenys deu anys abans. Així com el 2022 va ser Joan Fuster, el Ple de l’AVL va decidir que el 2023 siguen els Escriptors Valencians de l’Exili, sobre els quals s’han impartit conferències en La Nau, s’han fet reedicions, s’ha elaborat una guia didàctica i un còmic, s’ha confeccionat una exposició itinerant i ara presentem aquesta exposició temporal en la Sala Oberta de La Nau, on es mostraran documents, fotografies, vídeos, llibres i diversos escrits originals dels escriptors valencians que al final de la Guerra Civil es van haver d’exiliar a Algèria, França, la Unió Soviètica i diversos països d’Amèrica, especialment a Mèxic, on la colònia valenciana va fundar el 1942 la Casa Regional Valenciana.

En l’exposició es destacaran autors que abans de l’emigració s’havien identificat amb el valencianisme així com es tindran en compte els escriptors valencians que habitualment van publicar en castellà. També s’al·ludirà, així mateix, als principals professionals de la cultura valenciana exiliada d’abast internacional, com ara metges, artistes, músics, arquitectes i docents. Finalment, es destacarà el fet que l’exili republicà del 1939 va ser l’últim episodi d’una llarga successió d’exilis anteriors que van marcar de negre la història: el de la dictadura de Primo de Rivera, el dels liberals, els afrancesats, els jesuïtes, els austracistes, l’expulsió dels moriscos, la dels jueus i la de personalitats àrabs contemporànies de Jaume I.


Dimarts, 28 de noviembre de 17:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. La persona inscrita recibirá un correo electrónico con una confirmación de la inscripción. Se debe acudir 10' antes del inicio de la actividad (Universitat, 2). Esta exposición está organizada por el Centro Cultural La Nau. La visita será guiada en valenciano por una persona que forma parte del Voluntariado Cultural de la UV. No es obligatorio pero se ruega el uso de la mascarilla en todo momento y mantener la distancia de seguridad (1,5 m) entre grupo y voluntariado cultural.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua organiza cada año, en especial alrededor del 20 de noviembre ‒cumpleaños de la primera edición de Tirant lo Blanch, 1490‒, un conjunto de actividades sobre un escritor valenciano que haya muerto al menos diez años antes. Así como el 2022 fue Joan Fuster, el Pleno de la AVL decidió que el 2023 sean los Escritores Valencianos del Exilio, sobre los cuales se han impartido conferencias en La Nave, se han hecho reediciones, se ha elaborado una guía didáctica y un cómico, se ha confeccionado una exposición itinerante y ahora presentamos esta exposición temporal en la Sala Abierta de La Nave, donde se mostrarán documentos, fotografías, videos, libros y varios escritos originales de los escritores valencianos que al final de la Guerra Civil se tuvieron que exiliar en Argelia, Francia, la Unión Soviética y varios países de América, especialmente en México, donde la colonia valenciana fundó el 1942 la Casa Regional Valenciana.

En la exposición se destacarán autores que antes de la emigración se habían identificado con el valencianismo así como se tendrán en cuenta los escritores valencianos que habitualmente publicaron en castellano. También se aludirá, así mismo, a los principales profesionales de la cultura valenciana exiliada de alcance internacional, como por ejemplo médicos, artistas, músicos, arquitectos y docentes. Finalmente, se destacará el hecho que el exilio republicano del 1939 fue el último episodio de una larga sucesión de exilios anteriores que marcaron de negro la historia: el de la dictadura de Primo de Rivera, el de los liberales, los afrancesados, los jesuitas, los austracistes, la expulsión de los moriscos, la de los judíos y la de personalidades árabes contemporáneas de Jaime I.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV