AlumniUV

Les migracions al Mediterrani. L'Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània (Alumni Comparteix)

03 Jun 08:30 AM - 17:30 PM @ Amadeo de Saboya, 4

entradas

Este Evento ya ha terminado.

Información

Dissabte, 3 de juny a les 08:45 hores. Imprescindible inscripció prèvia. Cada persona inscrita ha d'especificar les seues dades personals. No s'acceptaran inscripcions amb dades duplicades. S'ha d'acudir 10' abans al carrer Amadeu de Savoia, 4, des d'on eixirà el bus. Al llarg de tota la jornada es faran fotos per a pujar-les a la web d'AlumniUV i es podran difondre en les xarxes socials de la Fundació General.

Itinerari: Arribada a Borriana al voltant de les 09:30h. Temps lliure per a esmorzar fins a les 10:00h. Visita a l'Aula Didàctica i a un dels bucs de salvament de les ONG que operen al port (la visita al buc està subjecta a disponibilitat). El bus ens passarà a buscar a les 12:45h per acostar-nos al nucli antic de Borriana per a fer la ruta modernista (l'inici i fi de la ruta serà a la plaça major de Borriana). En acabar a les 14:30h donarem temps lliure per a dinar fins a les 16:30h que encetarem el viatge de tornada cap a València. Alguns llocs on pots reservar per a dinar són: Restaurant Torres (Plaça El Pla, 20 - Tel. 659075325), Restaurant Mestral (Carrer Major, 9 - Tel. 964591635) o Restaurant Nautilus (Plaça El Pla, 4 - Tel. 964023150)

La Mediterrània ha estat durant mil·lennis una gran via de comunicació, un espai de trobada de les més variades cultures, moltes de les quals han poblat el nostre territori. Migrar és una part imprescindible de l’experiència humana. En les últimes dècades però, les desigualtats globals i les polítiques europees de tancament de fronteres han convertit la Mediterrània en un espai en què milers de migrants moren cada any. Una emergència humanitària que cal atendre, però també comprendre i explicar a l’estudiantat. L’Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània és un projecte de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport pensat per a explicar i difondre el present i el passat de les migracions en la Mediterrània entre l’alumnat preuniversitari. Amb les visites a la nostra seu, s’ofereix una panoràmica actual de les migracions forçoses dirigides als últims cursos de primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius i Educació per a persones adultes. Amb seu a l’Escola de la Mar de Borriana, naix amb la voluntat d’abordar el fenomen migratori en tota la seua complexitat i allunyat de sensacionalismes. A més, servirà per a destacar la valuosa tasca humanitària de les organitzacions que rescaten migrants en la Mediterrània i de les que ajuden a la seua integració en la societat europea.

Abans de dinar, ens traslladarem amb bus al centre històric de Burriana i farem una visita guiada de 1h 30' aproximadament per les cases modernistes més rellevants del municipi. A la web del municipi ens conta que a Borriana, va anar amb l'auge del comerç de la taronja i la riquesa propiciada a partir de 1858, la que va donar lloc a aquestes construccions modernistes , aportant-li un aspecte més modern i avançat a la ciutat. Aquesta nova moda constructiva va tenir el seu auge cap als anys 30, en què hi havia al voltant de 200 comerciants de taronja, els quals, volent reflectir el seu nou estatus, van renovar les cases i les van decorar amb les últimes novetats, arribant, fins i tot, a encarregar-les obres a arquitectes de la gran capital.

Marc Ferri és professor d'educació secundària especialitzat en història contemporània. A hores d'ara és un dels responsables de l'Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània de Borriana, projecte de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana pensat per a explicar i difondre el present i el passat de les migracions en la Mediterrània entre l’alumnat preuniversitari. Les visites també estan dirigides a persones adultes.


Sábado, 3 de junio a las 08:45 horas. Imprescindible inscripción previa. Cada persona inscrita ha de especificar sus datos personales. No se aceptarán inscripciones con datos duplicados. Se debe acudir 10' antes a la calle Amadeo de Saboya, 4, desde donde saldrá el bus. A lo largo de toda la jornada se harán fotos para subirlas a la web de AlumniUV y se podrán difundir en las redes sociales de la Fundació General.

Itinerario: Llegada en Burriana alrededor de las 09:30h. Tiempo libre para almorzar hasta las 10:00h. Visita en el Aula Didáctica y a uno de los buques de salvamento de las ONG que operan al puerto (la visita al buque está sujeta a disponibilidad). El bus nos pasará a buscar a las 12:45h para acercarnos al núcleo antiguo de Burriana para hacer la ruta modernista (el inicio y fin de la ruta será en la plaza mayor de Burriana). Al acabar a las 14:30h daremos tiempo libre para comer hasta las 16:30h que comenzaremos el viaje de vuelta hacia València. Algunos lugares donde puedes reservar para comer son: Restaurante Torres (Plaza El Plan, 20 - Tel. 659075325), Restaurante Mistral (Calle Mayor, 9 - Tel. 964591635) o Restaurante Nautilus (Plaza El Plan, 4 - Tel. 964023150)

El Mediterráneo ha sido durante milenios un gran cauce de comunicación, un espacio de encuentro de las más variadas culturas, muchas de las cuales han poblado nuestro territorio. Migrar es una parte imprescindible de la experiencia humana. En las últimas décadas pero, las desigualdades globales y las políticas europeas de cierre de fronteras han convertido el Mediterráneo en un espacio en que miles de migrantes mueren cada año. Una emergencia humanitaria que hay que atender, pero también comprender y explicar al estudiantado. EL Aula Didáctica de la Diáspora Mediterráneo es un proyecto de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte pensado para explicar y difundir el presente y el pasado de las migraciones en el Mediterráneo entre el alumnado preuniversitario. Con las visitas en nuestra sede, se ofrece una panorámica actual de las migraciones forzosas dirigidas a los últimos cursos de primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos formativos y Educación para personas adultas. Con sede en la Escuela del Mar de Burriana, nace con la voluntad de abordar el fenómeno migratorio en toda su complejidad y alejado de sensacionalismos. Además, servirá para destacar la valiosa tarea humanitaria de las organizaciones que rescatan migrantes en el Mediterráneo y de las que ayudan a su integración en la sociedad europea.

Antes de comida, nos trasladaremos con bus en el centro histórico de Burriana y haremos una visita guiada de 1h 30' aproximadamente por las casas modernistas más relevantes del municipio. En la web del municipio nos cuenta que en Burriana, fue con el auge del comercio de la naranja y la riqueza propiciada a partir de 1858, la que dio lugar a estas construcciones modernistas , aportándole un aspecto más moderno y avanzado en la ciudad. Esta nueva moda constructiva tuvo su auge hacia los años 30, en que había alrededor de 200 comerciantes de naranja, los cuales, queriendo reflejar su nuevo estatus, renovaron las casas y las decoraron con las últimas novedades, llegando, incluso, a encargarlas obras a arquitectas de la gran capital.

Marc Ferri es profesor de educación secundaria especializado en historia contemporánea. Actualmente es uno de los responsables del Aula Didáctica de la Diáspora Mediterránea de Burriana, proyecto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana pensat per a explicar i difondre el present i el passat de les migracions en la Mediterrània entre l’alumnat preuniversitari. Las visitas también están dirigidas a personas adultas.

Comparte el evento

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV