AlumniUV

Taller de Compost + Visita al Jardí Botànic

09 Mar 16:00 PM - 18:00 PM @ Carrer de Quart 80

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dijous, 9 de març de 16:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. Cada persona que s'inscriga haurà d'especificar nom, cognoms i DNI. La persona inscrita rebrà un correu electrònic confirmant la inscripció. Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb el Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la UV. S'ha d'acudir 10' a la porta d'entrada del Jardí. L'activitat s'impartirà en castellà.

Important: Cada persona que s'inscriga haurà d'especificar nom, cognoms i DNI. Els AlumniUV que poden accedir al tiquet reduït són aquelles persones inscrites en la Comunitat amb carnet i quota, és a dir, amb la subscripció Premium. Les persones que no compleixquen aquest requisit, hauran d'escollir el tiquet del públic en general. Si no es completen totes les places oferides, l'activitat no es podrà realitzar i s'avisarà els assistents amb un correu electrònic.

El compost és la manera en que la natura recicla les parts de les plantes. La matèria orgànica és transformada a compost per l'acció de milions de microorganismes i invertebrats. En aquest taller estudiarem aquest procés, fases més importants, com es fa, etc, visitarem la zona de compost del Botànic. Com a pràctica mesurarem la porositat, el pH i el nivell de retenció d'aigua. En la pràctica s'observarà com es forma el compost, els passos que cal seguir-hi, mesuraran la temperatura de la pila de compost, i ja al laboratori, es mesurarà la porositat, la capacitat de retenció d'aigua i el pH. S'estudiaran en viu els cucs, la seua constitució i s'intentarà localitzar les parts principals: el clitel, la part anterior o boca i la part posterior, i les setes. S'observarà el vermicompostatge i l'humus de cuc.


Jueves, 9 de marzo de 16:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. Cada persona que se inscriba deberá especificar nombre, apellidos y DNI. La persona inscrita recibirá un correo electrónico confirmando la inscripción. Esta actividad se realiza en colaboración con el Gabinete Didáctico del Jardín Botánico de la UV. Se debe acudir 10' antes a la puerta de entrada del Jardín. La actividad se realizará en castellano.

Importante: Cada persona que se inscriba deberá especificar nombre, apellidos y DNI. Los AlumniUV que pueden acceder al tiquet reducido son aquellas personas inscritas en la Comunidad con carné y cuota, es decir, con la suscripción Premium. Si no se completan todas las plazas ofrecidas, la actividad no se podrá realizar y se avisará a los asistentes con un correo electrónico.

El compuesto es la manera en que la natura recicla las partes de las plantas. La materia orgánica es transformada a compuesto por la acción de millones de microorganismos e invertebrados. En este taller estudiaremos este proceso, fases más importantes, como se hace, etc, visitaremos la zona de compuesto del Botánico. Como práctica mesuraremos la porosidad, el pH y el nivel de retención de agua. En la práctica se observará como se forma el compuesto, los pasos que hay que seguir, mesurarán la temperatura de la pila de compuesto, y ya en el laboratorio, se mesurará la porosidad, la capacidad de retención de agua y el pH. Se estudiarán vive los gusanos, su constitución y se intentará localizar las partes principales: el clitelo, la parte anterior o boca y la parte posterior, y las setae. Se observará el vermicompostatge y el humus de gusano.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV