AlumniUV

Matilde Salvador. Dona, llengua i poble (Alumni Comparteix)

22 Feb 18:00 PM - 19:00 PM @ Av. Blasco Ibañez, 21

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dimecres, 22 de febrer de 18:00 a 19:00h. Saló de Graus de la Facultat de Psicologia Cada persona inscrita ha d'especificar les seues dades personals. No s'acceptaran inscripcions amb dades duplicades. S'ha d'acudir 10' abans a l'espai on es realitze l'activitat. La conferència es celebrarà al Saló de Graus de la Facutat de Psicologia (Avgda. Blasco Ibañez, 21) La conferència serà gravada per a pujar-la a la web d'AlumniUV i es podrà difundir en xarxes socials de la Fundació General.

Com escriu Gustavo Pérez Colomer, Matilde Salvador va néixer a Castelló el 23 de març de 1918. No sols es va dedicar a la música, sinó també a la poesia i a la pintura. Envoltada d'un ambient familiar ple de música, va començar els seus estudis musicals de la mà de la seva tia Joaquina Segarra, que li va ensenyar tota la tècnica pianística que sabia. Va començar a compondre des de ben petita, i en 1933 va aconseguir estrenar la seva primera obra, una peça coral per a sis veus titulada Com és la lluna (Com és la lluna). A l'edat de 18 anys va fer el seu primer concert al costat de la seva germana Josefina Salvador, violinista. Acabaria especialitzant-se en composició de música vocal, i el seu fort seran les cançons, encara que no deixa de costat altre tipus de composicions com, per exemple, obres religioses i ballets. Es va casar en 1943 amb el seu professor d'harmonia del conservatori, Vicente Asensio, i al costat d'ell ha estat una de les parelles artístiques més rellevants d'Espanya. Una de les seves composicions mestres, a més de les seves nombroses cançons, va ser l'òpera La filla del rei barbut. Va ser composta en 1943, i el llibret va ser escrit per Manuel Segarra, que es va basar en el Tombatossals de Josep Pasqual i Tirado. Aquesta obra va rebre una resposta negativa per part del franquisme, ja que va ser censurada i catalogada com a “manifestació cultural de caràcter regionalista”. Molts teòrics de la música i estudiosos van afirmar que va ser la primera òpera escrita en valencià. Uns altres, a manera de resposta de l'afirmació anterior, van comentar que va ser Matilde Salvador la primera dona a escriure una òpera en català. El 5 d'octubre de 2007, Matilde Salvador va morir a la seva casa de València. El llegat que ens ha deixat no és únicament la seva música, sinó també la seva poesia, la seva pintura i les seves idees. Pel fet de ser dona i nacionalista, va estar molts anys oblidada per aquella Espanya fosca del franquisme. Amb més d'unes vint distincions, destaca la Distinció al Mérit Cultural concedit el 1997 per la Generalitat Valenciana, la Medalla de la Universitat de València concedida el 2001 així com la Creu de Sant Jordi que al 2005 li va concedir la Generalitat de Catalunya.(www.thelightingmind.com/)

Jesús Huguet és Alumni des dels inicis. És natural d’Onda i actualment resideix a Alberic. Ha estat professor i coordinador de l’I.C.E. de la Universitat de València sobre “Lingüística Valenciana i la seua didàctica”. Com professor convidat ha exercit a universitats com l’Estatal de Sant Petersburg, Autònoma de Zacatecas, Instituto Orientale de Nàpols o la Universitat de S. José de Costa Rica. Transferit de l’administració central a l’autonòmica ha estat Cap de Publicacions de la Conselleria de Cultura, director general de Política Lingüística. També fou diputat autonòmic en la legislatura 1995-1999. Te publicats diversos poemaris La processó de Kirk –premi Ausias March de poesia-; Els llibres d’Alb-Sebelaci; Esmicolat calendari; Canastrell. Algunes de les seues obres com assagista són Els Darrers. Generació del 70; Aproximació a l’origen de la impremta valenciana; Matilde dona, llengua, poble; Ibn-al-Abbar, polític i escriptor àrab valencià. Com editor privat ha publicat col.leccions com Taverna de Cimbeles; Proposta poètica; l’Eixam; Bonaire. Com editor institucional són centenars les obres publicades en sèries com Biblioteca infantil; Clàssics valencians; Fonaments; Sèrie Major. Està en possessió de la Medalla al Mérito Postal i la de l’Acadèmia Basca de la Llengua –Euskaltzaindia-. L’Ateneu Cultural i l’Ajuntament d’Onda li atorgaren, el 2009, el Seny Onder. És membre de diverses associacions literàries nacionals i internacionals com la Internationale Gutenberg-Gesellschaft de Magúncia, Soci d’Honor de Biblioteca Nacional José Martí de l’Havana.


Miércoles, 22 de febrero de 18:00 a 19:00h. Salón de Grados de la Facultad de Psicología Cada persona inscrita tiene que especificar sus datos personales. No se aceptarán inscripciones con datos duplicados. Se tiene que acudir 10' antes en el espacio donde se realice la actividad. La conferencia se celebrará en el Salón de Grados de la Facutat de Psicología (Avgda. Blasco Ibañez, 21) La conferencia será grabada para subirla a la web de AlumniUV y se podrá difunidr en redes sociales de la Fundació General.

Como escribe Gustavo Pérez Colomer, Matilde Salvador nació en Castellón el 23 de marzo de 1918. No sólo se dedicó a la música, sino también a la poesía y a la pintura. Rodeada de un ambiente familiar lleno de música, comenzó sus estudios musicales de la mano de su tía Joaquina Segarra, que le enseñó toda la técnica pianística que sabía. Empezó a componer desde bien pequeña, y en 1933 consiguió estrenar su primera obra, una pieza coral para seis voces titulada Com és la lluna (Cómo es la luna). A la edad de 18 años dio su primer concierto junto a su hermana Josefina Salvador, violinista. Acabaría especializándose en composición de música vocal, y su fuerte serán las canciones, aunque no deja de lado otro tipo de composiciones como, por ejemplo, obras religiosas y ballets. Se casó en 1943 con su profesor de armonía del conservatorio, Vicente Asensio, y junto a él ha sido una de las parejas artísticas más relevantes de España. Una de sus composiciones maestras, además de sus numerosas canciones, fue la ópera La filla del rei barbut. Fue compuesta en 1943, y el libreto fue escrito por Manuel Segarra, que se basó en el Tombatossals de Josep Pasqual i Tirado. Esta obra recibió una respuesta negativa por parte del franquismo, ya que fue censurada y catalogada como “manifestación cultural de carácter regionalista”. Muchos teóricos de la música y estudiosos afirmaron que fue la primera ópera escrita en valenciano. Otros, a modo de respuesta de la afirmación anterior, comentaron que fue Matilde Salvador la primera mujer en escribir una ópera en catalán. El 5 de octubre de 2007, Matilde Salvador falleció en su casa de Valencia. El legado que nos ha dejado no es únicamente su música, sino también su poesía, su pintura y sus ideas. Por el hecho de ser mujer y nacionalista, estuvo muchos años olvidada por aquella España oscura del franquismo. Con más de unas veinte distinciones, destaca la Distinción al Mérit Cultural concedido el 1997 por la Generalitat Valenciana, la Medalla de la Universitat de València concedida el 2001 así como la Cruz de San Jorge que al 2005 le concedió la Generalitat de Cataluña. (www.thelightingmind.com/)

Jesús Huguet es Alumni desde los inicios. Es natural de Onda y actualmente reside en Alberic. Ha sido profesor y coordinador del I.C.E. de la Universitat de València sobre “Lingüística Valenciana y su didáctica”. Como profesor invitado ha ejercido en universidades como el Estatal de San Petersburgo, Autónoma de Zacatecas, Instituto Orientale de Nápoles o la Universidad de S. José de Costa Rica. Transferido de la administración central a la autonómica ha sido Jefe de Publicaciones de la Consellería de Cultura, director general de Política Lingüística. También fue diputado autonómico en la legislatura 1995-1999. Tiene publicados varios poemarios La procesión de Kirk –premio Ausias March de poesía-; Los libros de Alb-Sebelaci; Desmenuzado calendario; Canastrell. Algunas de sus obras como ensayista son Los Últimos. Generación del 70; Aproximación en su origen de la imprenta valenciana; Matilde mujer, lengua, pueblo; Ibn-al-Abbar, político y escritor árabe valenciano. Como editor privado ha publicado colecciones como Tasca de Cimbeles; Propuesta poética; el Enjambre; Bonaire. Como editor institucional son centenares las obras publicadas en series como Biblioteca infantil; Clásicos valencianos; Cimientos; Serie Mayor. Está en posesión de la Medalla al Mérito Postal y la de la Academia Vasca de la Lengua –Euskaltzaindia-. El Ateneo Cultural y el Ayuntamiento de Onda le otorgaron, el 2009, la Cordura Onder. Es miembro de varias asociaciones literarias nacionales e internacionales como la Internationale Gutenberg-Gesellschaft de Maguncia, Socio de Honor de Biblioteca Nacional José Martín de La Habana.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV