AlumniUV

Visita a l'edifici de La Nau (Voluntariat Cultural)

15 Jun 17:00 PM - 18:00 PM @ Universitat, 2

inscripciones

Este Actividad ya ha terminado.

Información

Dijous, 15 de juny de 17:00 a 18:00 hores. Imprescindible inscripció prèvia. S'ha d'acudir 10' abans de l'inici de l'activitat a la Consergeria del Centre Cultural La Nau. La visita serà en valencià i estarà guiada per una persona que forma part del Voluntariat Cultural de la UV. No és obligatori però es prega ús de la mascareta en tot moment i mantenir la distància de seguretat (1,5 m.) entre grup i voluntariat cultural.

El Centre Cultural La Nau és un edifici neoclàssic que va ser construït en una de les èpoques més brillants de l'arquitectura valenciana. Tot i que des del segle XIII hi hagué a València cases d’estudis superiors, només a principi del segle XV s’aconseguí agrupar-los en un Estudi General amb estatuts aprovats (1412) pel govern municipal i el bisbe Hug de Llupià.

L'edifici consta de diferents elements com són el Claustre clàssic i monumental amb l'escultura en bronze de l'humanista Joan Lluis Vives del 1880, el Paranimf -lloc habitual de reunió dels claustres de professors i de solemnes debats en llatí-, l'Aula Magna, la Capella de la Sapienzia -construída per Pere Compte en 1498-, la Biblioteca -on es conserven manuscrits, incunables i impresos publicats entre els segles XVI al XX- i els Espais Expositius i d'altres dependències.


Jueves, 15 de junio de 17:00 a 18:00 horas. Imprescindible inscripción previa. Se debe acudir 10' antes del inicio de la actividad a la Conserjería del Centro Cultural La Nau. La visita será en valenciano y será guiada por una persona que forma parte del Voluntariado Cultural de la UV. No es obligatorio pero se ruega uso de la mascarilla en todo momento y mantener la distancia de seguridad (1,5 m.) entre grupo y voluntariado cultural.

El Centro Cultural La Nau es un edificio neoclásico que fue construido en una de las épocas más brillantes de la arquitectura valenciana. A pesar de que desde el siglo XIII hubo en València casas de estudios superiores, solo a principio del siglo XV se consiguió agruparlos en un Estudi General con estatutos aprobados (1412) por el gobierno municipal y el obispo Hug de Llupià.

El edificio consta de diferentes elementos como son el Claustro clásico y monumental con la escultura en bronce del humanista Joan Lluis Vives del 1880, el Paraninfo -lugar habitual de reunión de los claustros de profesores y de solemnes debates en latín-, el Aula Magna, la Capilla de la Sapienzia -construída por Pere Compte en 1498-, la Biblioteca -donde se conservan manuscritos, incunables e impresos publicados entre los siglos XVI al XX- y los Espacios Expositivos y otras dependencias.

Comparte la actividad

La COMUNITAT ALUMNIUV es una comunitat oberta a tots els antics alumnes de la Universitat de València i a la ciutadania en general. Una comunitat en al que podrás compartir aprenentatges i trovar a altres antics alumnes amb els mateixos interesos que tú. Una comunitat que et permetrà accedir a tota la informació sobre l'oferta cultural de la Universitat i a descomptes en una gran varietat de serveis. Descobreix al web, www.uv.es/alumniuv tot el que t’oferix la Universitat de València.
·
La COMUNIDAD ALUMNIUV es una comunidad abierta a todos los antiguos alumnos de la Universitat de València y a la ciudadanía en general. Una comunidad en al que podrás compartir aprendizajes y trovar a otros antiguos alumnos con los mismos intereses que tú. Una comunidad que te permitirá acceder a toda la información sobre la oferta cultural de la Universidad y a descuentos en una gran variedad de servicios. Descubre en el web, www.uv.es/alumniuv todo el que te ofrece la Universitat de València.


  Facebook   Twitter

Contacto AlumniUV