Arxiu Valencià del Disseny

I Congrés Internacional de l'Arxiu Valencià del Disseny "El diseño en el marco de la economía circular: creación, valorización y recepción - Design in the Frame of Circular Economy: Creation, Valorization and Reception".

10 Nov 09:00 AM - 12 Nov 14:30 PM @ Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València

inscripciones

General. 10 i 11 de novembre del 2022.

La inscripció General dona dret tant a la lliure assistència a les ponències i comunicacions, què seran gravades i retransmeses en directe a través del canal de Youtube de la Fundació General de la Universitat de València, com a realitzar la inscripció a les visites guiades. ► La inscripción General da derecho tanto a la libre asistencia a las ponencias y comunicaciones, qué serán grabadas y retransmitidas en directo a través del canal de Youtube de la Fundación General de la Universitat de València, como a realizar la inscripción a las visitas guiadas. ► The General registration gives the right to free attendance at the presentations and communications, that will be recorded and broadcast live through the Youtube channel of the General Foundation of the University of Valencia, and to register for guided tours.

Gratuita
General (llista d'espera).

Aquest tiquet s'habilitarà en el moment en el qual les inscripcions generals al Congrés s'hagen esgotat. ► Este ticket se habilitará en el momento en el que las inscripciones generales al Congreso se hayan agotado. ► This ticket will be enabled as soon as the general inscriptions to the Congress run out.

Gratuita
TT1 o TT2. Dijous, 10 de novembre del 2022. 10:30-11:30 h.

Per a participar en les Taules Temàtiques (TT) és necessari enviar Carta de Motivació i CV actualitzat a l'adreça congres.avd@uv.es indicant en l'assumpte TT1, TT2, TT3 o TT4. Atés que les dues taules diàries són simultànies només és possible inscriure's a una per dia. Els/les coordinadors/es de les mateixes faran una selecció de les candidatures presentades sent comunicat el seu resultat a les persones seleccionades. Es realitzarà un registre áudiovisual i fotogràfic de les mateixes, però no seran retransmeses en directe. TAULA TEMÀTICA 1 (TT1): Empreses, disseny, institucions i polítiques. Moderada per Gisele Raulik-Murphy. TAULA TEMÀTICA 2 (TT2): Ecosistema digital. Moderada per Kike Correcher. Data límit prevista per a l'enviament de Carta de Motivació i CV: 23/10/2022 a les 24:00 h.► Para participar en las Mesas Temáticas (MT) es necesario enviar Carta de Motivación y CV actualizado a la dirección congres.avd@uv.es indicando en el asunto MT1, MT2, MT3 o MT4. Dado que las dos mesas diarias son simultáneas sólo es posible inscribirse a una por día. Los/as coordinadores/as de las mismas harán una selección de las candidaturas presentadas siendo comunicado su resultado a los/as seleccionados/as. Se realizará un registro audiovisual y fotográfico de las mesas, pero no serán retransmitidas en directo. MESA TEMÁTICA 1 (MT1): Empresas, diseño, instituciones y políticas. Moderada por Gisele Raulik-Murphy. MESA TEMÁTICA 2 (MT2): Ecosistema digital. Moderada por Kike Correcher. Fecha límite prevista para el envío de Carta de Motivación y CV: 23/10/2022 a las 24:00 h.► To participate in the Thematic Tables (TT) it is necessary to send a Motivation Letter and an updated CV to the address congres.avd@uv.es indicating in the subject TT1, TT2, TT3 or TT4. Since the two daily tables are simultaneous, it is only possible to register for one per day. Its coordinators will make a selection of the candidacies presented and the result will be communicated to the selected ones. Tables will be registered (video and photo), but they will not be broadcast live. Thematic round table 1 (TT1): Business, design, institutions and policies. Moderated by Gisele Raulik-Murphy. Thematic round table 2 (TT2): Digital Ecosystem. Moderated by Kike Correcher. Estimated deadline for sending the Covering Letter and CV: 10/23/2022 at 12:00 p.m.

Gratuita
TT3 o TT4. Divendres, 11 de novembre del 2022. 12:00-13:00 h.

TAULA TEMÀTICA 3 (TT3): Educació en disseny circular. Moderada per Manuel Lecuona. TAULA TEMÀTICA 4 (TT4): Disseny i activisme social. Moderada per Teresa Franqueira. ► MESA TEMÁTICA 3 (MT3): Educación en diseño circular. Moderada por Manuel Lecuona. MESA TEMÁTICA 4 (MT4): Diseño y activismo social. Moderada por Teresa Franqueira. ► THEMATIC ROUND TABLE 3 (TT3): Education in circular design. Moderated by Manuel Lecuona. THEMATIC ROUND TABLE 4 (TT4): Design and social activism. Moderated by Teresa Franqueira.

Gratuita
Visita a l'Arxiu Valencià del Disseny (Grup 1).

Dijous, 10 de novembre del 2022. 12:00-12:30 h. ► Jueves, 10 de noviembre del 2022. 12:00-12:30 h. ► Thursday, November 10, 2022. 12:00-12:30 p.m.

Gratuita
Entradas agotadas
Visita a l'Arxiu Valencià del Disseny (Grup 2).

Dijous, 10 de novembre del 2022. 12:30-13:00 h. ► Jueves, 10 de noviembre del 2022. 12:30-13:00 h. ► Thursday, November 10, 2022. 12:30-1:00 p.m.

Gratuita
Visita a l'Arxiu Valencià del Disseny (llista d'espera).

Aquest tiquet s'habilitarà en el moment que les reserves per a la visita a l’Arxiu Valencià del Disseny del dia 10/11/2022 s'hagen esgotat. La llista d'espera serà, de manera indiferent, per a les dues visites programades. ► Este ticket se habilitará en el momento que las reservas para la visita al Arxiu Valencià del Disseny del día 10/11/2022 se hayan agotado. La lista de espera será, de manera indiferente, para las dos visitas programadas. ► This ticket will be enabled as soon as the registrations for the visit to the "Arxiu Valencià del Disseny” run out. The waiting list will be, indifferently, for the two scheduled visits.

Gratuita
Visita a la Col·lecció Alfaro Hofmann. Godella, València.

Dissabte, 12 de novembre del 2022. 9:00-12:00 h. ► Sábado, 12 de noviembre del 2022. 9:00-12:00 h. ► Saturday, November 12, 2022. 9:00 a.m.-12:00 p.m.

Gratuita
Visita a la Col·lecció Alfaro Hofmann (llista d'espera).

Aquest tiquet s'habilitarà en el moment que les reserves per a la visita a la Col·lecció Alfaro Hofmann del dia 12/11/2022 s'hagen esgotat. ► Este ticket se habilitará en el momento que las reservas para la visita a la Colección Alfaro Hofmann del día 12/11/2022 se hayan agotado. ► This ticket will be enabled as soon as the registrations for the visit to the Alfaro Hofmann Collection run out.

Gratuita
Visita a l'exposició “El disseny i la modernitat. Pioners del disseny en la indústria del moble valencià”. Fundació Bancaixa, València.

Dissabte, 12 de novembre del 2022. 13:00-14:30 h. ► Sábado, 12 de noviembre del 2022. ► Saturday, November 12, 2022. 1:00 p.m.-2:30 p.m.

Gratuita
Visita a l'exposició “El disseny i la modernitat. Pioners del disseny en la indústria del moble valencià” (llista d'espera).

Aquest tiquet s'habilitarà en el moment que les reserves per la visita a l'exposició “El disseny i la modernitat. Pioners del disseny en la indústria del moble valencià” del día 12/11/2022 s'hagen esgotat. ► Este ticket se habilitará en el momento que las reservas para la visita a la exposición “El disseny i la modernitat. Pioners del disseny en la indústria del moble valencià” del día 12/11/2022 se hayan agotado. ► This ticket will be enabled as soon as the registrations for the visit to the exhibition “El disseny i la modernitat. Pioners del disseny en la indústria del moble valencià” run out.

Gratuita

Información

L’Arxiu Valencià del Disseny organitza el seu primer congrés internacional anomenat “El diseño en el marco de la economía circular: creación, valorización y recepción - Design in the Frame of Circular Economy: Creation, Valorization and Reception”. Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre de 2022. Lugar: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Sala Palmireno (3er piso). https://www.uv.es/arxiu-valencia-disseny/ca/congressos/diseno-marco-economia-circular.html


El Arxiu Valencià del Disseny organiza su primer congreso internacional bajo el título “El diseño en el marco de la economía circular: creación, valorización y recepción - Design in the Frame of Circular Economy: Creation, Valorization and Reception”. Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre de 2022. Lugar: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Sala Palmireno (3er piso). https://www.uv.es/archivo-valenciano-dise%C3%B1o/es/legados/ultimas-incorporaciones.html


The Arxiu Valencià del Disseny is organising its first international conference under the title "El diseño en el marco de la economía circular: creación, valorización y recepción - Design in the Frame of Circular Economy: Creation, Valorization and Reception". Date: 10, 11 and 11 November 2022. Place: Facultat de Geografia i Història, Universitat de València. Sala Palmireno (3rd. floor). https://www.uv.es/valencian-archive-design/en/legacies/latest-additions.html

I Congrés Internacional de l'Arxiu Valencià del Disseny "El diseño en el marco de la economía circular: creación, valorización y recepción - Design in the Frame of Circular Economy: Creation, Valorization and Reception".

Comparte la actividad

Contacto Arxiu Valencià del Disseny